Het dak boven ons hoofd en alles wat daarbij komt kijken

Platte daken

Op platte daken wordt over het algemeen dakleer/bitumen toegepast. Bitumen is een op aardolie gebaseerde substantie. Men verkrijgt het door de lichtere fracties van aardolie, zoals petroleumgas, benzine en diesel, tijdens de raffinage uit de ruwe aardolie te verwijderen. Na deze destillatie blijft het zwaarste bestanddeel over en dat is bitumen, een donkere en viskeuze vloeistof.Dakbedekkingen van platte daken moeten worden onderhouden. 

Hiermee zal over he algemeen de levensduur worden verlengd en kan bij het uitvoeren van regulier onderhoud snel worden geanticipeerd op de gebreken. 

Het onderhoud moet zodanig worden uitgevoerd dat de functionaliteit van de dakbedekking wordt gewaarborgd en dat de dakbedekking in onderhoudstechnisch opzicht beheersbaar wordt. 

Hierdoor wordt verstaan dat moet worden geanticipeerd op het mogelijk vervroegd uitvoeren van groot onderhoud of mogelijk uitstel van groot onderhoud. 

Hellende daken

pannen daken: 

In ons deel van Europa kennen we vooral hellende daken. Logisch, want een hellend dak is goed bestand tegen harde wind, het regenwater stroomt er gemakkelijk vanaf en de kap is een uitstekende warmtebuffer. Bovendien geeft de ruimte onder het dak extra leefruimte. Al sinds de middeleeuwen is de dakpan het belangrijkste materiaal voor het afdekken van hellende daken. Beperking van het brandgevaar in de steden speelde een grote rol bij de toename van het toepassen van dakpannen als dakbedekking. Dakpannen zijn over het algemeen bestand tegen alle weersinvloeden: vorst, sneeuw, (zure) regen, luchtverontreiniging en wind. De vormgeving van het pan-model en de kop- en zijsluitingen van de dakpannen garanderen een goede regendichtheid van de dakbedekking tijdens storm en regen. Dakpannen kunnen door hun vorm toegepast worden op vrijwel alle hellende daken tussen 15° en 90°. De productie van keramische dakpannen veroorzaakt enige milieubelasting. Dit komt met name door de hoeveelheid energie die gebruikt wordt om de pannen op hoge temperaturen te bakken en de CO2-emissies die daarbij ontstaan. Daarna zal het gebruik van de keramische dakpan het milieu minimaal belasten, omdat er nauwelijks stoffen uitlogen in het milieu en voor een pannendak bijna geen onderhoud nodig is. Keramische dakpannen  functioneren tientallen jaren zonder problemen. Aan het einde van hun levensduur kunnen de keramische dakpannen hergebruikt worden als granulaat voor tennisbanen (gravel) en in menggranulaat als ophoog- en verhardingsmateriaal. Als je kijkt naar de hele levenscyclus, dan levert dit voor de keramische dakpan een voldoende goed milieu profiel op.

Gevel bekleding

Zinken gevel bekleding.

Het aanbrengen van grote vlakken zinken dakbedekkingen is erg arbeidsintensief. Dit en de hoge materiaalkosten maken dat zinken dakbedekking op grote daken en dakvlakken in Nederland verhouding weinig worden toegepast. De laatste jaren neemt het gebruik van zink voor het bedekken van daken en gevels weer toe. Dit komt met name omdat een zinken dakbedekking een fraai uiterlijk aan een gebouw geeft. Bovendien is het een dakbedekking dat als het op goede wijze is aangebracht een lange levensduur heeft. Voor de kleinere dakvlakken als dakkapellen, erkers en balkons wordt zink vaker als dakbedekkingsmateriaal toegepast. De onderlinge verbindingen worden gesoldeerd of doormiddel van een haak/fels techniek  aan elkaar verbonden. echter geldt er wel bij solderen dat er een maximale lengte en of oppervlakte wat uit een stuk verwerkt mag worden. 

Dakgoten

Om het regenwater van een hellend dak op te vangen en af te voeren worden onder aan het dakschild goten aangebracht. Goten kunnen in verschillende vormen en materialen worden uitgevoerd. De gootvorm en het materiaal van de goot worden meestal door de architect vastgesteld bij het ontwerp van een gebouw. wanneer er renovatie uitgevoerd wordt is de keuze indien van toepassing aan de opdrachtgever. De grootte van een dakgoot is afhankelijk van de oppervlakte van het dakvlak boven de dakgoot. Vroeger werd de bodem van de goot zo ruim genomen dat iemand er gemakkelijk in kon lopen. Tegenwoordig wordt door de hoge bouwkosten een brede gootbodem niet veel meer toegepast. Steeds vaker wordt de goot als zogenaamde beugelgoot uitgevoerd. 

Schoorstenen & Doorvoeren

De meeste voorkomende verwerking van lood is muurlood ofwel voeglood. Voeglood is bladlood dat wordt aangebracht bij de waterdichte afwerking van een dakbedekking tegen een opstaande gevel, metselwerk of etc. Het wordt aangebracht in de lintvoeg en overlapt de opstand van de dakbedekking. Het loodwerk zoals voeglood, loodslabbe en loketten worden in het algemeen tijdens het metselen aangebracht. Het lood wordt dan aangebracht tot in het binnen spouwblad. Hierdoor kan het regenwater dat in het metselwerk komt niet tot binnen in het gebouw doordringen. Het kan als spouw toepassing slechts doorzakken tot aan het lood en zal dan via de open stootvoegen weer naar buiten worden geleid. Bij renovatie moet vaak geheel of een deel van het loodwerk worden vervangen. Omdat het beschadigd is of mogelijk andere gebreken. Het is dan niet altijd mogelijk het lood tot in de binnen spouwblad door te laten lopen. Het lood moet dan in de lintvoeg van het buitenspouwblad worden aangebracht. 

H.W.A. systemen (Hemelwaterafvoer)

De afmeting en he aantal hemelwaterafvoeren voor een gebouw worden aan de hand van berekeningen bepaald. Hemelwaterafvoeren worden van een Groot aantal verschillende materialen gemaakt. Zo kennen wij de meest voorkomende PVC regenpijpen, maar ook loden, koperen en zinken regenpijpen worden regelmatig toegepast. PVC is niet erg sterk. Bij lage temperaturen wordt het bros, in de winter zal het snel scheuren als er tegen geslagen of gestoten wordt. Er is overigens wel PVC dat tegen slaan en stoten bestand is. Dit noemen wij slagvast PVC. Dit wordt meestal toegepast in de grond of als standleiding. Ontvangers ofwel vergaarbakken dienen voor het verzamelen van regenwater uit één of meerdere afvoeren. Als slechts één afvoer uitmondt in de bak, spreken we van een ontvanger. Als meerdere afvoeren uitmonden in de bak, spreken we van een vergaarbak. Deze komen meestal voor als een goot door een uitzetting in meerdere delen is verdeeld en de afvoeren aan weerszijde van de kopschot/broekstuk bevindt. In de ontvanger of vergaarbak wordt meestal een verklikker aangebracht. Bij verstopping van de regenpijp of bak spuit uit deze opening water. Vanwege zijn signaalfunctie noemen we deze opening een verklikker. Tevens worden ontvangers en vergaarbakken als decoratie/versiering van een gebouw gebruikt. Ze moeten dan wel ook passen bij de stijl van het gebouw.   

Beheer, Onderhoud, Inspectie en Inventarisatie

Dakbedekkingen van platte en hellende daken moeten worden onderhouden. 

Hiermee zal over het algemeen de levensduur worden verlengd en kan bij het uitvoeren van regulier onderhoud snel worden geanticipeerd op de gebreken. 

Het onderhoud moet zodanig worden uitgevoerd dat de functionaliteit van de dakbedekking wordt gewaarborgd en dat de dakbedekking in onderhoudstechnisch opzicht beheersbaar wordt. 

Hierdoor wordt verstaan dat moet worden geanticipeerd op het mogelijk vervroegd uitvoeren van groot onderhoud of mogelijk uitstel van groot onderhoud. 

  • Reinigend onderhoud

  • Reparatief onderhoud

  • Preventief onderhoud

  • Oppervlakteonderhoud

  • Aanvullend onderhoud

  • Vervangend onderhoud